راهنمای انتخاب نام برند – برای انتخاب یک اسم مناسب به چه مواردی توجه کنیم؟

راهنمای انتخاب نام برند – برای انتخاب یک اسم مناسب به چه مواردی توجه کنیم؟

انتخاب نام برند مثل انتخاب یک اسم هنری است. اگر نامی هنری انتخاب کنید، همیشه با آن شناخته می‌شوید. پس تصمیمی عاقلانه بگیرید تا در ذهن‌ها ماندگار بمانید.