آینده پژوهی در کسب و کار یک ابزار مدیریتی است که به بیزنس‌های سنتی و آنلاین کمک می‌کند که در شرایط بحرانی آسیب‌پذیری کمتر و قدرت بازسازی بیشتری داشته باشند.