توسعه کسب و کار با آینده پژوهی و دیجیتال مارکتینگ

عظیم مدیا 8 دسته: مقالات
بحران اقتصادی امریکا، حباب دات کام و اورگرنده چین – از آغاز تا پایان

بحران اقتصادی امریکا، حباب دات کام و اورگرنده چین – از آغاز تا پایان

در طول تاریخ شاهد انواع بحران های اقتصادی بوده‌ایم. اما بحران اقتصادی امریکا که در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید، یکی از اصلی‌ترین فاجعه‌های اقتصادی است.

ادامه مطلب